top of page

Privacyverklaring

Versie 1.0, datum laatste wijziging 10/12/2022

BEBALANCEDBEFIT BV, gevestigd te Hasselt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
BEBALANCEDBEFIT BV
Herkenrodebosstraat 26A
3511 Kuringen (Hasselt)
info@bebalancedbefit.be

BE BALANCED BE FIT hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy.

In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw gegevens. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BE BALANCED BE FIT houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de General Data Protection Regulation (GDPR).

Persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken persoons- en mutualiteitsgegevens enkel voor gezondheidsdoelen of doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Riziv-nummer (enkel voor accreditatiedoeleinden)
– Btw- of ondernemingsnummer
– Beroep
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
– Bankrekeningnummer

 

Wij zullen nooit uw persoonlijke informatie delen met derden, behalve met uw toestemming (of wanneer u deze zelf deelt door activiteit op pagina's op sociale media zoals Linkedin, Facebook of andere).

Verwerkingsdoeleinden

BE BALANCED BE FIT verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van patiënten voor het beheer en de opvolging van de patiëntenadministratie.

 1. Medische gegevens worden bijgehouden om:

  • pathologieën en behandelingen op te volgen (anamnese, medische voorgeschiedenis, klinisch onderzoek, behandelingen, doelstellingen,..)

  • verslagen naar huisartsen/specialisten door te spelen

  • ons in orde te tellen met de wettelijke verplichtingen tegenover het RIZIV

 2. Persoonsgebonden gegevens worden bijgehouden voor administratieve- en gezondheidsdoelen (inzichten in 'yellow flags', het bio-psycho-sociaal model).

 

Of BE BALANCED BE FIT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. BE BALANCED BE FIT verwerkt uw persoonsgegevens dan voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw inschrijving en/of uw betaling
– Btw-verplichtingen
– Verzenden van onze nieuwsbrief en informatie een opleiding waarvoor u zich inschreef
– U te kunnen telefoneren of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om diensten bij u af te leveren
– BE BALANCED BE FIT analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– BE BALANCED BE FIT verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

In uitzonderlijke gevallen kunnen gegevens gebruikt worden voor het verzenden van informatie over de praktijk, nieuw aangeboden diensten/behandelingen of uitnodigingen voor infomomenten en dergelijke.

Bescherming van de gegevens

Wij gebruiken alle beschikbare middelen om uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk te bewaren. We beschermen de omgeving waar de gegevens zich bevinden (beveiligde toegang, fysieke beveiliging van het gebouw door een alarmsysteem, antivirusprogramma met regelmatige updates, geëncrypteerde back-ups...). Bij mogelijke diefstal van de gegevens wordt dit binnen de 72u bij de privacycommissie gemeld.

Bewaarperiode

BE BALANCED BE FIT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
De persoonsgegevens verwerkt voor patiëntenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding, RIZIV).

Delen van persoonsgegevens met derden


BE BALANCED BE FIT verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


BE BALANCED BE FIT gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Rechten van de patiënt

De GDPR voorziet in de volgende rechten voor de patiënt t.a.v. de verwerkingsverantwoordelijke. Zo kan de patiënt vragen om:

 • Inzage te krijgen in de persoonlijke gegevens die over hem/haar worden bijgehouden.

 • Zijn/haar persoonlijke gegevens te exporteren (in excel, pdf ..).

 • Zijn/haar persoonlijke gegevens aan te passen (of te laten wijzigen door u).

 • Vergeten (lees: verwijderd) te worden.

 

De verwerkingsverantwoordelijke dient op vraag van de patiënt binnen de 30 dagen in te gaan op een verzoek. Uiteraard stelt onze digitale omgeving ons in staat om doelgericht antwoorden te geven op de vragen van de patiënt.

 

Let op: Patiënten moeten niet verwijderd worden uit een medisch dossier. De Belgische wetgeving voorziet namelijk in een zeer streng en strikt beheer van patiëntengegevens. Bovendien dienen medische gegevens voor een periode van 30 jaar bewaard te worden. De oplossing die Crossuite voorziet is de mogelijkheid om een patiëntendossier op “inactief” te plaatsen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


BE BALANCED BE FIT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

BE BALANCED BE FIT verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig onze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht bij BE BALANCED BE FIT of info@bebalancedbefit.be Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan eveneens contact op via info@bebalancedbefit.be

 

De rol van Cossuite, de firma die instaat voor onze digitale omgeving

Wij werken enkel met GDPR conforme softwaresystemen voor het bijhouden van uw gegevens. Crossuite is in sommige gevallen verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens als zijnde onze patiënt. Zij nemen eveneens alle maatregelen om te voldoen aan de GDPR-regelgeving om uw persoonsgegevens zoals naam, telefoon, email, RIZIV-nummer etc. met de nodige discretie en veiligheid te behandelen. Belangrijk om weten is dat zowel wij (de verwerkingsverantwoordelijke) als Crossuite (de verwerker), voor de GDPR een gedeelde verantwoordelijkheid hebben.

Klacht

De patiënt beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Links naar andere sites & advertenties

www.bebalancedbefit.be bevat een aantal links waarmee u BE BALANCED BE FIT verlaat en op websites van een andere partij terecht komt.  Het kan zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacyverklaring van toepassing is. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de werking en/of inhoud van websites van derden. Wij raden u aan het privacybeleid en/of verklaringen van de andere websites die u bezoekt te raadplegen.

Wijzigingen

BE BALANCED BE FIT behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

bottom of page