Achillespeestendinopathie: de achilleshiel voor veel dokters, therapeuten en atleten


Jeroen De Meyer / kinesist / osteopaat / Hasselt

Het belang van fysieke activiteit in de promotie van gezondheid wordt algemeen erkend en de gezondheidsvoordelen van lichaamsbeweging zijn onweerlegbaar. Echter, de toename van lichamelijke activiteit en sportparticipatie, en een toename in trainingsduur en trainingsintensiteit hebben geleid tot een verhoging in de incidentie van sportletsels. Spier- en peesblessures zijn dan ook een frequent voorkomend probleem bij atleten en klachten ter hoogte van de achillespees nemen hier een groot aandeel in.


Doordat er meerdere oorzaken zijn en het ontstaansmechanisme niet steeds gekend is, is de behandeling ervan vaak frustrerend voor patïent en therapeut. Deze aandoening wordt dan ook niet voor niets de “Achilles hiel” voor veel dokters, therapeuten en patiënten genoemd. In het vervolg van deze blog worden kort de symptomen, mogelijke oorzaken en behandelmodaliteiten aangehaald.


Symptomen


Bij achillespees tendinopathie ervaar je vaak pijn of een stijf gevoel ter hoogte van de aanhechting van de achillespees op het hielbeen. Typisch wordt er ook ochtendstijfheid ervaren, die naarmate je even aan het wandelen bent weer verdwijnt. Ook tijdens het sporten is het vaak dat je aan het begin van de opwarming hinder ondervindt, maar eens als je bezig bent dat je probleemloos kan verder sporten. Achteraf wordt er vaak opnieuw pijn en een stijf gevoel ervaren.


Het grote probleem bij dergelijke aandoeningen is dat mensen vaak te lang blijven verder sporten en bewegen vooraleer ze een eerste maal naar de dokter of kinesist toestappen. Dat is uiteraard niet erg slim. Vaak komt dit omdat de klacht in het begin van deze problematiek opwarmbaar is, waardoor je denkt dat de pijn en stijfheid wel snel zal over gaan en dat het weer de betere kant zal uit gaan. Dit is echter meestal niet het geval, waardoor je uiteindelijk alsnog bij de dokter en kinesist of osteopaat belandt.


Mogelijke oorzaken


Er zijn verschillende oorzaken die personen gevoelig maken voor en kunnen leiden tot het ontwikkelen van achillespees tendinopathie. In grote lijnen kunnen deze oorzaken ingedeeld worden in intrinsieke risicofactoren en extrinsieke risicofactoren.


Onder intrinsieke risicofactoren verstaan we factoren die persoonsgebonden zijn. In de eerste plaats stellen we vaak vast dat de mobiliteit van de enkel- en voetregio te beperkt is of dat er enkele blokkades aanwezig zijn. Daarnaast zijn vaak de kuitspieren (en soms grotere spierketens) erg verkort, waardoor er op de achillespees veel tractie terecht komt. Ook spierzwakte, verkeerde biomechanica of voetstatiek, een verminderde proprioceptie en verminderde core stability kunnen oorzaken zijn om een tendinopathie te ontwikkelen. Verder kan overgewicht en een inadequate revalidatie na eerdere blessures deze aandoening in de hand werken.


Onder extrinsieke risicofactoren verstaan we factoren die eerder omgevingsgebonden zijn. Een voorbeeld hiervan is het lopen op een (te) harde ondergrond. Ook kan het zijn dat je schoeisel of steunzolen versleten zijn of je model van schoenen voor jou niet de juiste zijn. Ben je recent van schoenen veranderd en heb je sindsdien klachten beginnen ontwikkelen? Let dan zeker eens op je keuze van schoeisel. Verder staat het ontstaan van de klachten vaak in relatie met een verandering in trainingsregime. Ben je recent meer beginnen trainen, heb je de intensiteit van de trainingen een stuk opgevoerd, of heb je meer sprongbelasting in je trainingsschema ingebouwd? Dit zijn allemaal factoren die de belasting-belastbaarheid in het gedrang kunnen brengen. Ook kan een inadequate opwarming een mogelijke oorzaak zijn in het ontwikkelen van klachten.


Behandelmodaliteiten


Zoals eerder vermeld is het grootste probleem dat veel mensen vaak te lang met deze klacht sukkelen vooraleer verdere stappen te ondernemen. Een vroege kinesitherapeutische interventie is uiteraard belangrijk voor een snel herstel. Indien u reeds een langere periode last heeft, kan kinesitherapie over het algemeen ook goed helpen, al kan de revalidatie dan soms wel wat langer tijd in beslag nemen. Echter, indien de bovenvermelde intrinsieke en extrinsieke risicofactoren correct in kaart worden gebracht, kan deze klacht doelgericht en volledig verholpen worden.


Afhankelijk van de bevindingen uit het onderzoek kan de kinesist door manuele therapie en oefentherapie de enkel- en voetregio terug los maken en de spieren terug versterken of verlengen indien nodig. Verder zal door middel van een oefenprogramma de patiënt aan het werk gezet worden om zelf actief aan zijn herstel proces mee te participeren, dit zowel in de praktijk als bij zijn thuis. Kinesiotaping en compressietherapie kunnen worden aangewend als aanvulling op deze behandeling. Ook kan “dry needling” een succesvolle therapie zijn om u van uw klachten af te helpen.


Verder kan een osteopatische lichaamsscreening en bijhorende behandeling het hele lichaam in kaart brengen en aldus recidieven voorkomen.


Heeft u hierover vragen of wenst u hierover meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Sportieve groeten,

Hannelore Desmet & Sarah De Vogelaer & Christophe Van Hove

Sportkinesitherapeut Sportkinesitherapeut Sportkinesitherapeut Osteopaat Manueel Therapeut Osteopaat in opleiding

Personal Trainer Master LO

Hazelarenlaan 28 3500 Hasselt

+32 484 54 76 58

in de
kijker
Recent
nieuws