Wat is een tenniselleboog en wat kan je eraan doen?


Een tenniselleboog (epicondylitis lateralis) is een veel voorkomende aandoening ter hoogte van het bovenste lidmaat waar niet enkel tennissers last van kunnen hebben, maar vaak treft dit 40-50 jarigen. Meestal is de dominante arm aangedaan en klaagt men van pijn aan de elleboog en onderarm. Vooraleer men bij de dokter terecht komt en de diagnose "tenniselleboog" vastgesteld wordt, loopt men hier meestal al enige tijd mee rond. In wat verder volgt, vindt u kort een overzicht van de anatomie, diagnose, symptomen, oorzaken en behandeling.


Anatomie en diagnose


Een tenniselleboog is een overbelastingsletsel (al dan niet met een ontstekingsproces) van de spieren aan de buitenzijde van de onderarm die zorgen voor het opheffen van de hand en de pols. Waarschijnlijk liggen microscopische scheurtjes aan de basis van het probleem. Meestal is hierbij de aanhechting van deze spiergroep aan de elleboog aangedaan.


Een gemakkelijke diagnostische test is het heffen van de pols tegen weerstand: dit kan de typische pijn geven die door jou ervaren wordt tijdens dagdagelijkse activiteiten. Verder kan een echografie het vermoeden van een tenniselleboog bevestigen.


Symptomen


Kenmerkend aan deze aandoening is een eerder zeurende pijn ter hoogte van de elleboog, dewelke kan uitstralen naar de boven- en onderarm, zelfs tot richting de pols. Vaak wordt stijfheid ervaren en ook kan er zich krachtverlies voordoen. Een stevige handdruk geven, de dop van een fles opendraaien of een zware tas opheffen zijn typische zaken die klachten geven.


Oorzaken


Een tenniselleboog wordt gecategoriseerd onder een overbelastingsletsel waarbij de oorzaak vaak te vinden is in een combinatie van verschillende factoren. In de eerste plaats kan de oorzaak gelegen zijn in een mechanisch probleem waarbij bijvoorbeeld de desbetreffende spiergroep in overrek of in spasme is. Verder kan het zijn dat de bezenuwing verstoord is alsook de bevloeiing belemmerd is waardoor het letsel slecht geneest. Ook kan een verandering in werk- of sportactiviteiten aan de oorzaak liggen van het probleem. Werk je bijvoorbeeld veel op de computer, heb je net de grote kuis van je huis gedaan en dus veel gepoetst, of heb je je trainingsregime flink opgekrikt? Speel je tennis en heb je onlangs de spanning van je snaren van je tennisracket aangepast? Of speel je golf en gebruik je sinds kort andere golfclubs? Dit kunnen allemaal redenen zijn waardoor je klachten bent gaan ontwikkelen. Een grondige analyse zal uitmaken wat bij jou de oorzakelijke factoren zijn.


Behandeling


Alvorens over te gaan tot meer ingrijpende behandelingen zoals infiltraties, shockwave of zelfs een operatie, zijn er heel wat andere behandelingsmodaliteiten die u van uw probleem kunnen afhelpen. Afhankelijk van de oorzaken van het probleem is het vaak een combinatie van verschillende maatregelen die verlichting zullen brengen:

  • Verandering van materiaal (vb. tennisracket/golfclub/...),

  • Het aanpassen van je activiteiten (dagdagelijkse activiteiten/werk/sport)

  • Het optrainen van je onderarm musculatuur waaronder excentrische oefeningen op je peesaanhechting te versterken,

  • Myofasciale therapie waaronder stretching, dwarse rek, fricties, ... van de onderarmmusculatuur,

  • Mobilisaties/manipulaties van de elleboog- en polsregio, alsook de cervicale wervelkolom (nek) om eventuele blokkades te verhelpen,

  • Dry needling van de onderarmmusculatuur om spanningen en triggerpunten aan te pakken,

  • IJsapplicatie ter hoogte van de pijnlijke plaats op de elleboog,

  • Kinesiotaping, klassieke sporttaping of een brace ter ondersteuning van de elleboog

Heeft u hierover vragen of wenst u hierover meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Sportieve groeten,

Hannelore Desmet & Sarah De Vogelaer & Christophe Van Hove

Sportkinesitherapeut Sportkinesitherapeut Sportkinesitherapeut Osteopaat Manueel Therapeut Osteopaat in opleiding

Personal Trainer Master LO

Hazelarenlaan 28 3500 Hasselt

+32 484 54 76 58

in de
kijker
Recent
nieuws