Kan osteopathie hulp bieden bij hoofdpijn?Beste lezer,


Hoofdpijn is van alle tijden en komt voor op verschillende leeftijden. Ieder van jullie ervaart wel eens een periode van hoofdpijn. Velen echter hebben hier vaker last van en sommigen hebben hier zelfs dagelijks mee te kampen. Dit is verre van aangenaam en hoort niet zo te zijn. Helaas wordt er maar al te gauw gegrepen naar pijnstillers in plaats van de oorzaak van dit probleem te achterhalen. En dit is nu net waar osteopathie een hulp kan bieden.


Osteopathie is een holistische behandelwijze waarbij het lichaam in zijn totaliteit wordt onderzocht en behandeld. Door middel van een grondig onderzoek kan de oorzaak van uw problematiek achterhaald worden en kan door middel van specifieke behandelingstechnieken en adviezen uw hoofdpijn aangepakt worden.


Migraine, spanningshoofdpijn en clusterhoofdpijn zijn de meest bekende vormen van hoofdpijn.


Migraine wordt gekenmerkt door aanvallen van hevige hoofdpijn, vaak aan één zijde van het hoofd, dewelke dikwijls gepaard gaat met misselijkheid, braken, overgevoeligheid voor licht en geluid en pijn bij bewegen. De pijn komt gradueel op en men moet meestal de werkactiviteiten stopzetten en bedrust inlassen. Na rust verdwijnen deze klachten meestal binnen de 12-24uur. Voorafgaand aan de migraine aanval kunnen zich vroege voortekenen voordoen (rusteloosheids, extreem moe zijn, overmatig geeuwen, overgevoeligheid voor geuren/licht/geluid, …). Verder kan er zich een aura voordoen (visuele verschijnselen, spraak/gevoel/bewegingsstoornissen, algemene malaise, …)


Bij spanningshoofdpijn komt er geen misselijkheid of braken voor. Ook overgevoeligheid voor licht en geluid zijn hier minder waarschijnlijk. Deze hoofdpijn wordt gekenmerkt door een eerder drukkende of knellende hoofdpijn rondom de schedel, dewelke lichter van intesiteit is in vergelijking met migraine. Dit kan kortdurend voorkomen of tot vele dagen duren.


Clusterhoofdpijn komt veel minder frequent voor in vergelijking met migraine of spanningshoofdpijn. De hoofdpijn is echter zeer intens van aard (duur 15min - 3uur), aan één zijde van het hoofd gelokaliseerd en geconcentreerd rond de oogkas. De aanvallen komen gegroepeerd voor (“clusters”). Ook gaat een lopende neus hier vaak mee gepaard alsook rode of tranende ogen. Typisch voor clusterhoofdpijn is bewegingsdrang.


Herken jij één van deze klachten of heeft u hierover vragen of wenst u hierover meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren.


Voor een afspraak voor osteopathie kan u terecht op de volgende pagina.


Met vriendelijke groeten,

Hannelore Desmet & Sarah De Vogelaer

Sportkinesitherapeut Sportkinesitherapeut Personal Trainer Manueel Therapeut

Osteopaat MSc in LO en bewegingswetenschappen

Hazelarenlaan 28 3500 Hasselt

+32 484 54 76 58 info@bebalancedbefit.be

in de
kijker
Recent
nieuws