Blessure preventie screening


blessure preventie screening

Beste lezer,


Voor wie sport is er niets zo vervelend dan aan de kant te moeten staan met een blessure. Om dit te voorkomen, kan u bij ons terecht om uw risico op blessures aan de hand van een testbatterij na te gaan en te verhelpen.


Wil ook jij goed voorbereid de trainingen en wedstrijden kunnen afwerken? Dan is het afnemen van een blessure preventie screening een zinvolle zet.


Wat is blessure preventie?


Blessure preventie is het gezonde lichaam gezond houden. Bij blessure preventie screening en training wordt het bewegingsapparaat beoordeeld en behandeld alvorens er sprake is van een blessure en het lichaam nog gezond is. In het algemeen wordt er meestal pas behandeld, als het kwaad al is geschied. Er wordt dan behandeld op basis van een blessure. Deze blessures brengen heel wat kosten met zich mee en vormen een belemmering voor de verdere ontwikkeling van de atleet.


Over het mechanisme van het ontstaan van sportblessures zijn er echter nog een groot aantal vragen onbeantwoord. Mogelijke oorzaken zijn interne, persoonsgebonden (endogene) factoren en externe, omgevingsgebonden (exogene) factoren. Deze laatste hebben meer te maken met de keuze van het materiaal en schoeisel en ook bodemgesteldheid en klimaat spelen hierin een belangrijke rol.


Blessure preventie kunnen we definiëren als het totaal aan maatregelen die men kan nemen, om schade aan de gezondheid ten gevolge van sportbeoefening te voorkomen. Bij blessurepreventie is het belangrijk de reeds eerder vernoemde persoonsgebonden (endogene) factoren en de omgevingsgebonden (exogene) factoren optimaal op elkaar af te stemmen. Als belasting (exogeen) afgestemd wordt op de belastbaarheid (endogeen) kan theoretisch gezien nauwelijks een blessure ontstaan. Doch dienen we de nadruk te leggen op één van de grootste exogene factoren die in meerdere sporten aanwezig is namelijk ‘contact’. Hierdoor zijn sommige blessures soms onvermijdelijk.


Belasting versus belastbaarheid en het belang van individuele begeleiding


Door de belasting groter te maken dan de belastbaarheid wordt de belastbaarheid van het lichaam vergroot en merkt men aanpassingen in het gehele lichaam. Belangrijk is wel, dat men het lichaam steeds de kans geeft om zich te herstellen (belasting en herstel zijn een functionele eenheid). Bij het sporten blijkt vaak dat de belasting te hoog is en dat hierdoor blessures heel langzaam optreden.


Deze belastbaarheid is voor elke atleet individueel verschillend. Daarnaast varieert deze van dag tot dag en is deze gerelateerd aan ‘daily hassles’. Aan de hand van een uitgebreide screening moeten we er naar streven om sporters steeds individueler te begeleiden. Iemand met een zwak aëroob uithoudingsvermogen zou extra individuele conditietraining moeten krijgen, iemand met te zwakke hamstrings zou een krachtprogramma moeten krijgen om zijn hamstrings te versterken. Op deze manier zouden heel wat blessures vermeden kunnen worden.


Blessure preventie screening & - training


Aan de hand van een weloverwogen testbatterij kunnen we uw spiercontrole, kracht, mobiliteit en lenigheid, coördinatie, … in kaart brengen. Verder kan u opteren voor een footscan analyse waarbij uw looppatroon in kaart wordt gebracht. De specifieke individuele adviezen kunnen nadien indien gewenst verder opgevolgd worden door follow-up sessies, herevaluaties en individueel begeleide oefensessies. Deze screenings zijn zinvol voor zowel individuele sporters (recreatief en competitief) als voor ploegsporters.


Wat kan je hiervan verwachten?


• Sessie 1: Blessure preventie screening (duur: 30min)

• Sessie 2: Trainingssessie met aanleren van oefeningen op maat (duur: 30min)

• Eindevaluatie: Verslag en individueel oefenschema wordt digitaal aangeleverd


Prijs?


De kostprijs voor de blessure preventie screening + trainingssessie + verslag + individueel oefenschema bedraagt 100€.


Indien nodig kan optioneel een footscan analyse uitgevoerd worden om de voetstatiek en het looppatroon te onderzoeken en te verbeteren. De kostprijs hiervoor bedraagt 50 €.


Hoe inschrijven?


Heb je interesse in het afnemen van een blessure preventie screening? Voor een afspraak kan u telefonisch contact opnemen op het nummer +32 484 54 76 58 of via deze link kan u een online afspraak inboeken. Of heb je hieromtrent nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren!


Sportieve groeten,

Hannelore Desmet & Sarah De Vogelaer

Sportkinesitherapeut Sportkinesitherapeut Personal Trainer Manueel Therapeut

Osteopaat i.o. MSc in LO en bewegingswetenschappen

Hazelarenlaan 24 3500 Hasselt

+32 484 54 76 58 info@bebalancedbefit.be

in de
kijker
Recent
nieuws